Connect with us

Fitness

Skjerpet toll på import av poteter skal sikre selvforsyningen

Published

on

Tidligere har potetimportørene betalt en fast kronetoll per kilo.

Landbruksdirektoratet har hatt møter med importører og andre aktører for å kartlegge utfordringene ved å erstatte importpotetene med norske.

– Ingen av aktørene mener at selvforsyning av potet er urealistisk, men tidsperspektivet varierer. Nye arealer må tas i bruk, kontrakter må på plass, og lagerkapasiteten må bedres. Noen nisjeprodukter, som bakepotet, kan foreløpig ikke dekkes fullt ut av norsk potet, sier seksjonssjef Jens Tjentland i Landbruksdirektoratet.

I 2023 ble det importert 19.000 tonn poteter, hovedsakelig til konsum. Selv om mange industriaktører bruker kun norske poteter, er noe import nødvendig, særlig mot slutten av sesongen.

Continue Reading