Connect with us

Fitness

Arbeidsledigheten falt i mai – Nav publiserte deler av rapporten for tidlig

Published

on

Ledigheten holder seg på et lavt nivå. Ved en feil fra Nav dukket noen av tallene opp én dag i forveien.

Publisert:

– Arbeidsmarkedet er fortsatt godt, og etterspørselen etter arbeidskraft er høy. Siden nyttår har ledigheten økt svakt og det er forventet at den svake økningen vil fortsette i andre halvår, sier Hans Christian Holte i Nav.

I mai var det 56 300 helt ledige. Det tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken, skriver Nav. I april kom ledigheten inn på 2,0 prosent.

– Relativt stor endring

Den sesongjusterte ledigheten tikket inn på 2,0 prosent.

Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov sier til E24 at ledigheten tidligere har vært noe under forventningene til Norges Bank, men at den nå er helt på linje med sentralbanken.

– Dette er nøytralt med tanke på renteutsiktene. Vi er i en fase nå hvor ledigheten vil gå noe opp. Selv om økning i ledigheten nå er mer merkbar enn tidligere så er etterspørselen etter arbeidskraft høy, sier han.

Sjeføkonomen spør seg også om vi kan komme til å se en noe raskere oppgang i ledigheten fremover.

– Vi er litt obs på at endringen nå var relativt stor etter flere måneder hvor vi nesten har blitt overrasket over hvor lav og stabil ledigheten har vært, sier han.

Den norske arbeidsledigheten har lenge holdt seg på et lavt nivå til tross for en rekke rentehevinger fra Norges Bank. Sentralbanken forsøker å dempe inflasjonen ned mot målet på rundt to prosent. Ved å sette opp renten ønsker Norges Bank å dempe aktiviteten i økonomien, noe som kan føre til økt ledighet.

I april avtok prisveksten for fjerde måned på rad og endte på 3,6 prosent. KjerneinflasjonenKjerneinflasjonenKjerneinflasjonen, som Norges Bank ser mest på når renten settes, endte på 4,4 prosent forrige måned., som Norges Bank ser mest på når renten settes, endte på 4,4 prosent forrige måned.

Nav-glipp

Nav publiserte deler av rapporten for tidlig på hjemmesidene torsdag, én dag for tidlig:

Dette lå fremme på Navs hjemmesider dagen før arbeidsledighetstallene ble publisert.

Tallet på 71.600 er summen av de som er registrert som helt ledige (56.300) og arbeidssøkende på tiltak (15.300). Det tilsvarer 2,4 prosent.

Økonomene er mest opptatt av de som er helt ledige fordi det gir et bedre underliggende bilde av ledigheten. Denne ledigheten kom inn på 1,9 prosent.

– Var det noe bevegelse i markedene etter at tallene ble sluppet for tidlig?

– Det var litt kronebevegelse i forkant, men utslagene er såpass små at man må zoome inn for å se dem, sier Hov.

Continue Reading