Connect with us

Entertainment

– «Norsk» nettavis styres fra Kina

Published

on

«Viking United News er et kjent nyhetsnettsted i Norge, som rapporterer viktige nyheter som politikk, økonomi, teknologi, næringsliv og liv for deg.»

Det kan man lese på nettsidene til den tilsynelatende norske nettavisa Viking United News.

Øverst på nettsida kan man bla gjennom ulike kategorier av nyheter, som i mange andre nettaviser:

«HOME», «NYHETER», «UTENRIKS», «LNNENRIKS» (sic.), «FOTBALL», «SYKKEL» og «UNDERHOLDNING».

Hvis Viking United News ikke er den første nettavisa du leser mens du drikker morgenkaffen, er ikke det så rart.

I hvert fall ikke om vi skal tro seniorforsker Alberto Fittarelli ved Citizen Lab, en tverrfaglig forskningsgruppe tilknyttet Munk School of Global Affairs & Public Policy ved University of Toronto.

Han mener nemlig å ha bevist at nettsida er styrt fra Folkerepublikken Kina – og at den er en del av et nettverk av minst 123 falske nettaviser som inngår i en skjult kinesisk påvirkningsoperasjon rettet mot 30 land i Europa, Latin-Amerika og Asia.

Fittarelli kaller operasjonen «Paperwall», og har redegjort for sine funn i rapporten «Paperwall: Chinese Websites Posing as Local News Outlets Target Global Audiences with Pro-Beijing Content».

Viking United News er «det første kjente omfattende eksempelet på fordekt kinesisk desinformasjon rettet mot et norskspråklig publikum», ifølge norsk ekspert.

Kort fortalt

  • Nettstedet Viking United News, tilsynelatende en norsk nettavis, er styrt fra Kina og er en del av et nettverk av minst 123 falske nettaviser, ifølge en fersk forskningsrapport.
  • Nettavisen er en del av en skjult kinesisk påvirkningsoperasjon rettet mot 30 land, ifølge rapporten
  • Artiklene på Viking United News er hovedsakelig kopiert fra legitime norske medier, men siden publiserer også engelskspråklige artikler med talepunkter fra kinesiske myndigheter.
  • Bak nettstedene står et kinesisk PR-byrået, ifølge rapporten.
  • Viking United News er «det første kjente omfattende eksempelet på fordekt kinesisk desinformasjon rettet mot et norskspråklig publikum», ifølge norsk ekspert.

Plagierte artikler

Det var den italienske avisa Il Foglio som først avdekket seks italienskspråklige «nettaviser» i «Paperwall»-nettverket.

Ifølge Il Foglio er det ingen italienske redaksjoner bak nettsidene – som har navn som Venezia Post og Roma Journal.

Snarere er de en del av «den pro-kinesiske innholdsfabrikken», slår avisa fast: nettsider som gir seg ut for å være lokale nettaviser, men hvis virkelige mål er å spre kinesisk propaganda.

Til venstre: Artikkel i Dagens Næringsliv, publisert 11. februar. Til høyre: Innhold fra den samme artikkelen, publisert av Viking United New samme dag. Skjermdump: Dagens Næringliv / Viking United News
Til venstre: Artikkel i Dagens Næringsliv, publisert 11. februar. Til høyre: Innhold fra den samme artikkelen, publisert av Viking United New samme dag. Skjermdump: Dagens Næringliv / Viking United News
Vis mer

Dagbladets gjennomgang av artiklene publisert på Viking United News, viser at de aller fleste er hentet ordrett fra norske medier.

Som denne artikkelen, kopiert ord for ord fra en artikkel fra TV 2.

Eller denne, også fra TV 2. Eller denne. Eller denne, som i sin helhet består av en ingress tatt ordrett fra Dagens Næringsliv.

Kollasj av artikler fra Viking United News, kopiert fra TV 2 og Dagens Næringsliv.
Kollasj av artikler fra Viking United News, kopiert fra TV 2 og Dagens Næringsliv.
Vis mer

Innimellom dukker det imidlertid opp engelskspråklige artikler:

Skjermdump: Viking United News
Skjermdump: Viking United News
Vis mer

Peker på kinesisk selskap

Bak de 123 nettsidene står det kinesiske PR-byrået Shenzhen Haimaiyunxiang Media Co., Ltd. – også kjent som Haimai – ifølge Fittarelli.

På hjemmesidene sine reklamerer selskapet for innholdstjenester på en rekke språk, og muligheten til å distribuere pressemeldinger over hele verden via kjente nyhetsbyråer.

Tidligere har Sør-Koreas nasjonale etterretningstjeneste pekt på Haimai i en rapport som avslørte atten falske koreanskspråklige nettaviser.

Dagbladet har sendt e-post til adressen som oppgis på nettsidene til Viking United News. E-posten kom i retur med beskjed om at den ikke kunne leveres.

Dagbladet har også kontaktet Haimai på e-postadressen som oppgis på nettsida deres. Henvendelsen er foreløpig ikke besvart.

– Det er en typisk fordom og dobbeltmoral å omtale pro-kinesisk innhold og artikler som «desinformasjon», mens man kaller anti-kinesisk innhold for sann informasjon, sier en talsperson for Kinas ambassade i Washington til nyhetsbyrået Reuters, som har omtalt Fittarellis rapport.

EKSPERT: Alberto Fittarelli ved Citizen Lab, en tverrfaglig forskningsgruppe tilknyttet Munk School of Global Affairs & Public Policy ved University of Toronto. Foto: Privat
EKSPERT: Alberto Fittarelli ved Citizen Lab, en tverrfaglig forskningsgruppe tilknyttet Munk School of Global Affairs & Public Policy ved University of Toronto. Foto: Privat
Vis mer

Attribusjonen til Haimai er dokumentert ved hjelp av utvetydige tekniske bevis, framholder Fittarelli overfor Dagbladet.

– «Paperwall» har ikke høy operasjonell sikkerhet. Vi kunne attribuere basert på det vi antar var en feil, sier han til Dagbladet.

Alle de 123 nettsidene er bygget over samme tekniske lest, og består av plagierte nyhetsartikler fra landet de retter seg mot, samt engelskspråklige artikler med talepunkter fra kinesiske myndigheter.

Skjermdump: Viking United News
Skjermdump: Viking United News
Vis mer

Mange har navn bestående av ord som knytter seg til det aktuelle landet, som franskspråklige «Eiffel Post» og spanskspråklige «Sevilla Times».

Artikkelen om Yan Limeng er publisert på alle de 123 sidene, ifølge rapporten.

Domenet til Viking United News ble registrert i Kina i 2023, i likhet med de fleste andre europeiskspråklige nettsidene, ifølge Fittarelli.

Sammenlikner med russisk operasjon

Fittarelli understreker at han driver med «kvalifisert gjetning» når han uttaler seg om de mulige motivene til operasjonens bakmenn.

– Det vi ser her, samsvarer med påvirkningsoperasjoner utført av andre land tidligere, sier han.

Han viser til den russiske desinformasjonskampanjen Secondary Infektion, som ble avslørt av Meta og analysefirmaet Graphika i 2020.

– Operasjonen var fullstendig mislykket i et tiår, helt til en britisk politiker plukket opp noe av innholdet, delte det, og dermed legitimerte og forsterket det.

Før valget i Storbritannia i 2019 anklaget daværende Labour-leder Jeremy Corbyn Tory-leder Boris Johnson for å ville «selge NHS til Trump», og viste til lekkede dokumenter.

Dokumentene ble først publisert av en anonym bruker på nettstedet Reddit.

I desember 2019 konkluderte Reddit at brukeren trolig var tilknyttet Secondary Infektion. Dokumentene i seg selv var trolig autentiske.

Sommeren 2020 konkluderte britiske myndigheter at lekkasjen av dokumentet, og forsøket på å spre det i sosiale medier, trolig var et forsøk på å påvirke valget, ifølge The Guardian og BBC.

Skjermdump fra Viking United News, «et kjent nyhetsnettsted i Norge».
Skjermdump fra Viking United News, «et kjent nyhetsnettsted i Norge».
Vis mer

«Paperwall»-nettverket opererer på en tilsvarende måte, ifølge Fittarelli.

– Så de håper på annenhånds spredning?

– Det ville vært min første antakelse, ja. Ved å se ut som et legitimt nyhetsnettsted, og oversvømme mållandet med innhold – selv med lite eller ingen trafikk til siden.

Kanskje kjenner en leser igjen en plagiert artikkel fra TV 2, forklarer han, og tror at siden er tilknyttet TV 2.

– Deretter ser de artikkelen om Yan Limeng, og antar at den er autentisk. Så blir innholdet delt i sosiale medier, og potensielt videre i redaktørstyrte medier, sier han.

Det er uklart hvorfor de engelskspråklige artiklene ikke er oversatt til norsk, men dette sammenfaller med liknende operasjoner fra Kina, ifølge Fittarelli.

Todelt mål

Bakmennene satser på kvantitet over kvalitet, forteller Fittarelli.

– De setter kanskje sin lit til volum i seg selv. At innholdet vil spre seg et eller annet sted – i Italia, Norge eller andre steder.

Det er også mulig at bakmennene bygger en digital infrastruktur som de planlegger å bruke til en mer sofistikert operasjon seinere, forteller han – og at «Paperwall»-operasjonen fungerer som en slags «prototyp».

– Det er sannsynlig at de har et todelt mål. Kanskje prøver de å lure store kunder til å betale for å plassere innhold på sidene sine, som kundene lures til å tro at er store nyhetssider i Europa eller Latin-Amerika. En av kundene er kanskje kinesiske myndigheter.

– Så det er rimelig å anta at selskapet er økonomisk mer enn politisk motivert?

– Muligens begge deler. Det er definitivt et økonomisk motiv, men hvis en av kundene er kinesiske myndigheter, har vi en operasjon med todelt mål.

Fittarelli kan ikke koble sidene direkte til kinesiske myndigheter, understreker han. Innholdet peker imidlertid i den retningen, ifølge eksperten.

– Innhold med kjente kinesiske talepunkter spres av flere helt anonyme nettselskaper, gjennom ulike nettverk. «Paperwall»-nettsidene er en del av det bildet.

I januar fremmet regjeringen et lovforslag om å gjøre det straffbart å bidra i påvirkningsoperasjoner på vegne av utenlandsk etterretning.

Peker på kinesiske myndigheter

Fittarelli får støtte fra norske Gaute Friis. Han er Defense Innovation Scholar ved Stanford University i USA, hvor han leder et prosjekt om kinesisk etterretning ved universitets Gordian Knot Center for National Security Innovation.

– Det faktum at det dreier seg om et kinesisk selskap, samt innholdet de sprer, indikerer sterkt at kinesiske myndigheter står bak. Dette er åpenbart temaer kun Kina bryr seg om. Ingen andre land er interessert i å bruke ressurser på å sverte Kina-kritikere som Yan Limeng og Guo Wengui, eller å promotere de lokale forholdene som omtales i andre artikler, sier han til Dagbladet.

EKSPERT: Gaute Friis leder et prosjekt om kinesisk etterretning ved Stanford University. Foto: Kim Ramberghaug
EKSPERT: Gaute Friis leder et prosjekt om kinesisk etterretning ved Stanford University. Foto: Kim Ramberghaug
Vis mer

Han omtaler nettsidas strategi som «informasjonshvitvasking».

– Nettstedet er mest interessant fordi det er det første kjente omfattende eksempelet på fordekt kinesisk desinformasjon rettet mot et norskspråklig publikum. Det er egentlig en klassisk KGB-taktikk. KGB holdt på mye med dette – planting av falske nyheter i obskure, sovjetsponsede utenlandske aviser – under den kalde krigen.

– Målet er å påvirke

Det er flere grunner til at kinesiske myndigheter potensielt kan tenke seg å «outsource» arbeidet med påvirkningsoperasjoner til private bedrifter, ifølge Fittarelli.

– En grunn kan være muligheten til troverdig benektelse. Benektelsen er tynn når innholdet er som det er, men det kan være nok til de slipper konsekvenser.

Dessuten, forklarer han, har PR-byråer metoder og digital infrastruktur som myndighetene vil måtte bygge fra bunnen. Det er rett og slett mer effektivt.

– Det overordnede målet for en påvirkningskampanje er alltid å påvirke, sier Fittarelli.

I dette tilfellet, basert på sidens innhold, kan det dreie seg om å forme oppfatninger innenfor to hovedtemaer, mener han.

– En: spesifikke kinesiske dissidenter eller personer som kritiserer kinesiske myndigheter. Potensielt også å ødelegge karrieremuligheter for dem. Jevnt over undergrave dem. Det andre er å påvirke oppfatningen av amerikansk politikk hos et globalt publikum.

– Det skjer allerede

Dette er kjennetegn ved «Paperwall»-sidene, ifølge Fittarelli. Han har jobbet med et stort antall påvirkningsoperasjoner gjennom karrieren sin.

– Effektene av slike operasjoner er ofte ikke synlige før en stund etter at de har funnet sted. Som Secondary Infektion, kan operasjonen være uten effekt i mange år. Uttellingen kommer når noe eventuelt blir plukket opp og delt.

I dette tilfellet har det tilsynelatende ikke skjedd. Fittarelli anser det heller ikke som veldig sannsynlig at det skjer i overskuelig framtid.

– Men det betyr ikke at det ikke vil skje i framtida, hvis de for eksempel forbedrer innholdet, eller får sterkere tilstedeværelse i sosiale medier – eller hvis redaktørstyrte medier eller politikere plukker opp noe av innholdet.

«Paperwall»-operasjonen kan leses som et varsko om mer avanserte operasjoner i framtida, mener Fittarelli.

– Er det sannsynlig at vi i framtida vil se mer teknisk avanserte påvirkningsoperasjoner?

– Jeg tror at det skjer allerede. Alt handler om hensikt, og mengden innsats bakmennene og kundene deres er villige til å legge ned. I dette tilfellet er nok ikke den så høy. Men det betyr ikke at det ikke kan endre seg i framtida. Og ja: Det er sannsynlig at framtidas operasjoner vil være mer avanserte.

Påvirkningsoperasjoner kan for eksempel bruke kunstig intelligens til å generere mer eller mindre unikt innhold på ulike språk, i stedet for å stjele innholdet fra andre sider, forklarer han.

– Skjer slike mer sofistikerte påvirkningsoperasjoner rundt oss allerede, uten at vi er klar over det?

– Jeg vil si at det i hvert fall er mulig.

Flere kandidater

På spørsmål om hvem som i ytterste instans kan stå bak Viking United News, svarer Friis ved Stanford University:

– Kina har verdens største økosystem for produksjon og spredning av desinformasjon, så det er mange kandidater. Vi vet at majoriteten av kinesisk fordekt desinformasjon på sosiale medier har blitt ført direkte av Ministeriet for offentlig sikkerhet, polititjenesten i Kina.

Friis fortsetter:

– I tillegg vet vi at Enhetsfrontens arbeidsdepartement – et partiorgan ansvarlig for å øke kommunistpartiets innflytelse utenfor landets grenser – har vært ansvarlig for liknende operasjoner, nemlig opprettelsen av tilsynelatende uavhengige nyhetssider som egentlig er styrt av kinesiske myndigheter.

I dette tilfellet er det uklart, understreker han.

– Det kan også være Ministeriet for statssikkerhet – Kinas sivile etterretningstjeneste, eller militær etterretning. Propagandadepartementet er også en kandidat. I dette tilfellet er det offentliggjort nok bevis til å kunne gjøre en attribusjon til markedsføringsfirmaet Haimai, men ikke til å avdekke hvilket organ i partistaten som i utgangspunktet hyret dem inn.

– Norge vanskelig mål

Paperwall-operasjonen har relativt begrenset skadepotensial, mener Friis – foreløpig.

– Norge er heldigvis et utfordrende mål for kinesiske påvirkningsoperasjoner. Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder kildekritikk og digital kompetanse, samtidig er vi mer villige til å betale for kvalitetsjournalistikk enn de fleste andre land. Nettstedet har hatt minimalt med besøk og de aller fleste nordmenn vil umiddelbart forstå at dette ikke er en pålitelig nyhetskilde.

Kinas desinformasjonsforsøk er stort sett lite overbevisende og lite vellykkede, ifølge Friis.

– Men dette tilfellet viser at de lærer og kontinuerlig utvikler metodene sine. Kinesisk påvirkning vil derfor trolig bli bedre over tid, særlig når de mestrer generativ kunstig intelligens. Dette tilfellet understreker også at Kina nå gjennomfører påvirkningsoperasjoner direkte myntet på norske borgere, slik Politiets sikkerhetstjeneste (PST) påpeker i sin seineste trusselvurdering.

Continue Reading