Connect with us

Gambling

Knusende dom fra Riksrevisjonen: Flere togforsinkelser og innstillinger – og pengene er ikke problemet

Published

on

BUSS FOR TOG: Kø utenfor Drammen stasjon mandag denne uken, da togene sto stille på grunn av strømproblemer. Foto: Benjamin Brekken, VG

– Utviklingen går feil vei, konkluderer Riksrevisjonen.

– Det er ikke holdbart at en så stor andel av togene ikke går når de skal, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Riksrevisjonen har denne gangen sett på perioden 2016 til 2023. I disse årene har politikerne i Norge gitt stadig større pengesummer til jernbanen.

Likevel har det blitt flere forsinkelser og innstillinger.

– Hva skyldes dette? Mangel på penger? Nei, lite tyder på det, sier Schjøtt-Pedersen, og konkluderte:

– Virkemiddel eller tiltak har hatt liten effekt på mål.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
<-Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

– Aksepten for forsinkelser for stor

2023 var et skrekkår:

Riksrevisjonens tall viser at i 2023 var hvert fjerde persontog og hvert tredje godstog forsinket eller innstilt.

Forrige gang Riksrevisjonen undersøkte jernbanen var i 2017. Da var også konklusjonen at antall forsinkelser og innstillinger økte.

– Det kan se ut som om aksepten for forsinkelser er for stor, sier riksrevisoren.

Det er ikke bare Oslo-området som har problemer. Også rundt Bergen og Trondheim har antall forsinkelser og innstillinger økt i perioden Riksrevisjonen har undersøkt.

Riksrevisjonen

Hva gjør Riksrevisjonen?

Riksrevisjonen er et kontrollorgan som er oppnevnt av Stortinget. Riksrevisjonen skal sjekke om statens penger brukes slik de skal.

Hva er en riksrevisor?

En riksrevisor bestemmer hva Riksrevisjonen skal undersøke.

Norge har fem riksrevisorer. De er vanligvis tidligere politikere, og tradisjonen er at de skal gjenspeile partifordelingen på Stortinget.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (64), tidligere stortingsrepresentant og statsråd for Arbeiderpartiet, er lederen av de fem riksrevisorene.

Trøbbel med hvert tredje tog

VG har hvert år siden 2014 fått tall fra Bane Nor for forsinkelser og innstillinger på persontog i Norge. Med disse tallene har VG beregnet egne tall for togtrøbbel. VGs utregning er strengere enn Riksrevisjonens, og vårt regnestykke viste at ett av tre persontog i 2023 ikke klarte å holde rutetiden sin. Det er det dårligste resultatet i de ti årene VG har hentet inn tall:

Togtrøbbel 2014–2023

Andelen persontog i Norge rammet av forsinkelser og innstillinger

Kilde: Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) og samferdselsdepartementet. Utregning: VG

– Veksten i antall togavganger har vært formidabel. Det betyr dessverre at mange tog blir rammet når det oppstår feil. Men det har heller aldri gått så mange tog i rute, kommenterte Bane Nor-sjef Thor Gjermund Eriksen da.

Continue Reading