Connect with us

Tech

EYs kryptoundersøkelse: Les siste nytt fra kryptomarkedet

Published

on

En ny undersøkelse avslører en økende trend i eierskap av digitale verdier, blant norske voksne: Innen 10 år forventes det mer en 1 million eiere.

Undersøkelsen, som er utført av Norstat, på vegne av kompetansehuset EY og analyseselskapet K33 Research avslører at 395 000 nordmenn, eller 9% av befolkningen rapporterer at de eier en form for digital valuta. Siste året, har antallet eiere økt med 50 000, der Bitcoin (76 %) og Ethereum (39 %) dominerer blant kryptovalutaene.

Den yngre generasjonen bidrar i stor grad til denne trenden: Over tre fjerdedeler av norske kryptovalutaeiere er under 40 år, med en sterk økning i aldersgruppen 15 – 29, siden 2023. Dessuten er menn spesielt aktive, med nesten tre ganger høyere sannsynlighet for å eie kryptovaluta sammenlignet med kvinner. 

– Norsk eierskap i kryptovaluta har økt siden 2023 og er høyest i Norden. I tråd med offentlig oppmerksomhet om verdiøkning, kom nesten to tredjedeler av norske kryptovalutaeiere om bord etter 2019, så en kan si kryptovaluta ble mainstream under Covid, sier Anders Helseth, som leder research-avdelingen i K33 Research.  

Undersøkelsen fremhever også en sterk fremtidig vekst, som indikerer at så mange som 1 million nordmenn, eller omtrent 20% av landets voksne befolkning, vil kunne eie kryptovaluta i løpet av det neste tiåret.  

– Med tanke på den positive mottakelsen og rask tilpasning til kryptovaluta blant nordmenn, spesielt den unge generasjonen, ser vi potensielt mer enn en dobling av antall nordmenn som sier de vil eie digitale verdier de neste ti årene. Dette er et klart signal om en diversifisert investeringskultur, som institusjonelle investorer så vel som myndigheter bør merke seg, særlig med EUs Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) er ventet implementert i Norge det neste året, sier Mads Ribe, assosiert partner i EY Tax & Law og leder for advokatfirmaets teknologisatsing.  

Dette fremskrittet i tilpasning til digital valuta understreker Norges posisjon i forkant av finansiell evolusjon, noe som indikerer en lovende fremtid for blockchain-drevet økonomi. 

Rapporten for Norge og for Norden ble presentert i et webinar arrangert av Kaupr.io og Nordic Blockchain Association torsdag 11. april. Opptak av webinaret er tilgjengelig her.

For mer informasjon om undersøkelsen eller intervju, ta kontakt med:

Andreas R. K. Jacobsen
PR-rådgiver, EY Norge
+47 473 49 518

Anders Helseth
Head of Research, K33 Research
E-post: anders@k33.com
+47 977 86 111

Continue Reading