Connect with us

Entertainment

SSB venter rentekutt mot slutten av året

Published

on

SSB venter rentekutt mot slutten av året

Statistikkbyråets nye prognoser viser at aktiviteten i norsk økonomi «tar seg klart opp» neste år. Samtidig vil lavere prisvekst og rentekutt internasjonalt gi rom for rentekutt her hjemme mot slutten av året.

Publisert:

– Stillstanden i norsk økonomi er snart over, sier forskningsleder Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB legger frem de nye prognosene for norsk økonomi fredag. Der peker statistikkbyrået på flere faktorer som vil bidra til lysere tider for norsk økonomi.

– Med lavere renter og klar lønnsvekst, vil husholdningens forbruk øke. Den økonomiske aktiviteten vil også ta seg opp som følge av økt offentlig forbruk og oppgang i boliginvesteringene, sier von Brasch.

SSB trekker frem at økonomien var preget av «stillstand» gjennom hele fjoråret, før den svake utviklingen har fortsatt i år. Utviklingen har kommet etter at Norges Bank har satt rentene kraftig opp for å temme en prisvekst langt over målet på to prosent.

Venter rentekutt mot slutten av året

Prisveksten er nå på vei ned igjen. SSB legger til grunn at lavere prisvekst og rentekutt hos Norges handelspartnere gjør at også Norges Bank kan sette ned styringsrenten.

– Lavere inflasjon hos våre handelspartnere vil føre til at inflasjonen her hjemme fortsetter å falle. Reduserte renter internasjonalt bidrar også til at styringsrenten etter hvert kuttes i Norge, sier von Brasch.

Les også

Sjeføkonom ser betydelig risiko for norsk renteheving neste uke

Renten vil kuttes mot slutten av året her hjemme, ifølge SSBs prognoser. SSB ser for seg at renten vil settes videre ned gjennom 2025. I 2026 vil Norges Bank ha kuttet rentene fire eller fem ganger, anslår SSB.

– Norges Bank vil sannsynligvis prøve å unngå at kronen svekker seg på ny. De vil trolig derfor ikke begynne med rentekutt før rentene er kuttet i andre land, skriver byrået.

Sentralbanken i Sverige og euroområdet har nylig kuttet renten. I USA kommer det første rentekuttet i andre halvår, venter SSB.

– Det ser nå ut til at rentekuttene i USA kommer senere enn det lå an til ved vår forrige rapport. Dermed vil vi trolig ikke se det første rentekuttet i Norge før mot slutten av 2024.

Ser oppsving i økonomien

Prisveksten her hjemme har falt fra toppen på 7,5 prosent i oktober 2022 til 3 prosent i mai i år, og veksten ventes å bremse videre.

– Lav importert prisvekst og en stabil utvikling i energiprisene er vesentlige bidragsytere til at prisveksten gradvis kommer ned til inflasjonsmålet i 2026, sier von Brasch.

I prognosene tar den økonomiske veksten i Fastlands-Norge seg opp fra 0,5 prosent i år til 2,4 prosent i 2025, før den stiger til 2,9 prosent de to påfølgende årene.

SSB venter at boligprisene vil øke moderat i årene fremover, med en prisvekst på mellom tre og fire prosent.

– Ettervirkningene av den høye veksten i konsumprisene og den høye renten vil legge en klar demper på oppgangen i boligprisene i årene fremover, sier von Brasch.

Samtidig antar SSB reallønnsvekst, altså at lønningene stiger mer enn prisveksten. Frem til 2027 anslår statistikkbyrået en årlig reallønnsvekst på nær 1,5 prosent.

Continue Reading