Connect with us

Sports

Norwegian-piloter får 26 prosent lønnsøkning

Published

on

Norwegian-piloter får 26 prosent lønnsøkning

Det bekrefter informerte kilder overfor VG.

Det vakte oppsikt da VG 6. juni skrev at flertallet av pilotene i Norwegian fikk 20,66 prosent i vårens megling. Det er en toårig avtale, som altså ga over ti prosent i år og like mye neste år.

Nå har ny runde økt lønnen med 26 prosent over to år, for et flertall av pilotene.

Det er en veldig fornøyd leder for Norwegian Pilot Union, Alf Hansen, som tar imot gratulasjonen for å ha fått til et oppgjør ingen andre har vært i nærheten av i Norge på svært mange år.

– Vi er fornøyde, ja, men det er et nødvendig løft, sier Hansen.

<-Alf Hansen

Leder for Norwegian Pilot Union

Selv om de fikk til et fantastisk oppgjør 1. juni på over 20 prosent, var det mange piloter som var skuffet. Resultatet av megling skulle ut til uravstemning blant medlemmene; altså at medlemmene skal stemme ja eller nei.

Et flertall takket nei og nye samtaler ble iverksatt. Søndag ble den avsluttet, med enighet mellom partene.

Det endte med at lønnstilleggene ble økt, først og fremst gjennom at det ble innført et nytt lønnstrinn:

  • En pilot i Norwegian tjente før den første økningen på 20,66 prosent inntil 1.375.000 kroner i grunnlønn. Ulike tillegg kommer på toppen.
  • 20,66 prosent utgjorde 284.075 kroner – vel 142.000 i året.
  • 26 prosent gir 357.500 kroner i tillegg over to år – 178.750 kroner i år og like mye neste år.

13 prosent mot 5,2

Til sammenligning må de fleste andre arbeidstagerne i Norge greie seg med halvparten, 5,2 prosent, som er frontfag-rammene som Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) fremforhandlet i april.

Det er ikke alle som får det:

Av de 690 medlemmene i pilotforeningen, er rundt 430 kapteiner, som får dette tillegget. Samlet utgjør det rundt 26 prosent, for de ulike elementene fremforhandlet i de to meglingene.

Hva mindretallet av medlemmene fikk, er ikke VG kjent med.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Hengende etter

Hansen vil ikke kommentere de konkrete resultatene av meglingen, inkludert de 26 prosentene, men gir en generell kommentar.

– Vi har blitt hengende etter, sammenlignet med andre piloter i Norge og ikke minst i utlandet. Vi har etter dette oppgjøret kommet opp omtrent på nivået til pilotene i Widerøe og vi er fortsatt lavere enn det piloter i Danmark tjener.

Noen flere spørsmål om saken

Er det noen bekymringer knyttet til denne lønnsøkningen?

Ja, det har vært bekymringer om at denne høye lønnsøkningen kan påvirke prisene på flybilletter, selv om priser i stor grad bestemmes av markedet. Det har også vært diskusjoner om at pilotforeningen har brukt streik som et pressmiddel, noe som kan ha økonomiske konsekvenser for selskapet, særlig i høysesongen.

Og så bryter dette kraftig med frontfag-modellen, som betyr at det er den norske konkurranseutsatte industrien som skal legge rammene for norsk lønnsutvikling.

Det endre med 5,2 prosent, altså under det halve av hva Norwegian-pilotene fikk.

Hvorfor var det nødvendig med en ny forhandlingsrunde for pilotenes lønninger?

Etter den første avtalen pilotene og ledelsen i Norwegian ble enige om, hvor pilotene ble tilbudt 20,66 prosent lønnsøkning, var mange piloter skuffet og følte at dette ikke var tilstrekkelig. Et flertall av dem sa derfor nei i uravstemningen.

Derfor ble det avholdt en ny forhandlingsrunde som førte til enighet om en høyere lønnsøkning på 26 prosent, for et flertall av pilotene.

Hva er grunnlønn?

Den faste lønnen en ansatt får før tillegg og eventuelle bonuser legges til.

Hva er Fellesforbundet?

En norsk forbund som organiserer arbeidere innenfor flere ulike industrier og sektorer. Det er det nest største forbundet i Landsorganisasjonen (LO), Norges største arbeidstakersammenslutning.

Hva er Norsk Industri?

En interesseorganisasjon for bedrifter i den norske industrien. Norsk Industri er største forening i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), den største arbeidsgiverorganisasjonen i Norge.

– Hva sier du til kritikken om at dere har sprengt rammene for frontfaget?

– Vi er i et internasjonalt marked og konsern og sitter der sammen med kollegaer fra eksempelvis Danmark og Spania. Medlemmene våre reagerer på at de gjør samme jobben som spansk- og danskbaserte piloter, men at vi har tjent betydelig mindre enn dem.

– Hvor mye er det snakk om?

– Noen hundre tusen. Nå er det jevnet bedre ut. Jeg tror derfor at avtalen som vi nå sender til uravstemning igjen, kan få et godt flertall.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Han sier det også er et rekrutteringsproblem.

– Vi får ikke tak i nok norske piloter. Og markedet i Europa er veldig godt for tiden.

De har forhandlet siden september og VG har fanget opp stor frustrasjon i ledelsen i Norwegian over at pilotforeningen har greid å utsette forhandlingen til forsommeren, hvor streik kan få store økonomiske konsekvenser.

– Det blir hevdet at dere har tatt passasjerene som «gisler» for å presse opp lønningene?

– Jeg tror selskapet innså at dette må til for å få ro i rekkene og at vi nå har funnet en balanse som alle kan leve med fremover. Det er det vi ønsker. Nå har vi lyktes.

– Måtte strekke oss svært langt

Kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian forklarer slik hvordan det er mulig å gi veldig mye mer enn de ga 1. juni, hvor de da mente at de hadde strukket seg for langt.

– Det er ingen tvil om at vi har måttet strekke oss svært langt i dette tilfellet. Det viktige nå er at styret i pilotforeningen stiller seg fullt og helt bak denne avtalen, og vi håper og tror at den skal være godkjent i løpet av de nærmeste dagene slik at vi kan se fremover mot den viktige sommertrafikken.

– Vil det gode oppgjøret gi økte flybillettpriser?

– Priser avgjøres i markedet, og er ikke noe vi kan bestemme helt på egen hånd. Generelt jobber vi aktivt med å holde kostnadene våre så lave som mulig, og vi skal alltid være konkurransedyktige både på produkt og pris.

Continue Reading