Connect with us

Tech

Chandini Merkesvik er kåret til en av Norges fremste tech-kvinner!

Published

on

Chandini Merkesvik fra Forsvarsmateriell er i dag, på den internasjonale kvinnedagen, kåret av ODA-nettverket og Abelia til en av Norges 50 fremste tech-kvinner.

Publisert: 8. mars 2024

Chandini Merkesvik er i dag kåret til en av Norges fremste tech-kvinner. Foto: Forsvarsmateriell

Med over 8 000 medlemmer som spenner over selskaper i ulike næringer, og med medlemmer og aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet og Trondheim, har ODA-Nettverk siden 2005 jobbet for å bedre mangfoldet i tech. ODA-Nettverk har siden 2016 målt kvinneandelen innen IKT i Norge. Selv om det har vært en økning fra 17% til 29% i 2019, er dette fortsatt langt unna målet som er satt om 40% kvinneandel. Både generelt innen IKT, men også innen toppledelse.

– Denne utnevnelsen er veldig motiverende, sier Chandini Merkesvik. Jeg liker å dele mine erfaringer og min kompetanse på en slik måte at andre som arbeider med informasjonssystemsikkerhet i forsvarssektoren, øker egen kompetanse. Jeg er opptatt av å rekruttere inn nytt personell, uavhengig av alder og kjønn, slik at de kan lykkes i å nå sine mål. Dersom det gjør meg til en rollemodell og verdig en slik utmerkelse, gjør det meg ekstra glad siden jeg har et ektefølt engasjement på området, sier Chandini.

Chandini Merkesvik vokste opp i sørlige delen i Sri Lanka, og har primært tatt sin utdanning i Sri Lanka. Hun var blant de 16 første som ble valgt til å studere computer Science and Engineering i Sri Lanka, basert på karakter i felles opptak eksamen i hele landet. Hun fullførte studie på NTNU på telematikk og datateknikk, har vært stipendiat på NTNU, og har undervist der en periode. Hun har også vært gjesteforsker ved University of Pennsylvania (UPENN) i USA.

– Det er svært gledelig at Chandini Merkesvik fikk en plass på denne viktige listen over toneangivende tech-kvinner i Norge, sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell.

– Chandini har en CV som imponerer fra hun startet studier innen Computer Science and Engineering i Sri Lanka, via NTNU og til en meget solid karriereutvikling i ettertid. Hun er en flott rollemodell med betydelig teknologisk innsikt og forståelse, kommenterer Jære.

To smilende kvinner
Gro Jære og Chandini Merkesvik under kåringen. Foto: Forvarsmateriell

Videreutdanning ble tatt på FHI på Jørstadmoen etter hun startet i forsvarssektoren. Hun har vært innom mange ulike avdelinger og områder i Forsvarsmateriell og andre deler som Forsvarsbygg, FSA og Cyberforsvaret, og er nå prosjektleder på informasjonssystemsikkerhet i Forsvarsmateriell luftkapasiteter på Kjeller. Samtidig jobber hun med samme fagområde i program Mime. I sitt daglige arbeid i Forsvarsmateriell viser Chandini en høy teknologiforståelse kombinert med svært god forståelse for informasjonssystemsikkerhet.  Hun er en viktig bidragsyter opp mot sikkerhetsgodkjenning av våpensystemer Forsvarsmateriell anskaffer til Forsvaret innen alle våpengrener (Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret).   

– Vi jobber aktivt med å øke kvinneandelen hos oss, men vi er fremdeles ikke i mål. Forsvarsmateriell skal bli en mer kjønnsbalansert arbeidsplass, med verdier som representerer både kvinner og menn. Da må vi ta de nødvendige grepene, og en slik utmerkelse er en god inspirasjon for alle, sier Gro Jære.

Chandini er definitivt en rollemodell for kvinner som ønsker å jobbe innenfor teknologi generelt, og spesielt innenfor informasjonssystemsikkerhet og i forsvarssektoren, som er et felt som tradisjonelt har vært dominert av menn. Chandini viser at kvinner kan utmerke seg i teknologirelaterte og teknologifremmende roller, og bidrar til å øke mangfoldet og inkluderingen i teknologi- og sikkerhetsbransjen og i forsvarssektoren. 

Listen over Norges topp 50 ledende tech-kvinner, presenteres på selveste Kvinnedagen 8. mars. Kvinner er fortsatt i mindretall i Forsvarsmateriell, og Chandini bidrar gjerne til en mer balansert fordeling.

– Vi må lage et miljø som kvinner kan samles i for å utveksle sine erfaringer. Det er viktig for å beholde den kvinneandelen vi har i FMA i dag, uttaler Chandini. Spesielt på tech-siden kan vi se på muligheter for å lage arenaer for kompetanseutvikling. Fadder- og mentorordninger blant etablerte tech-folk i FMA for nye medarbeidere, kan bidra til å utvikle et godt og bredt tech-miljø for både kvinner og menn. For å fostre faglige ledere, må vi etablere en forståelse for at det er bra og lov å feile, for det lærer vi alle av.

– Kanskje FMA kan være en fasilitator og initiativtaker for å mobilisere fra tidlig alder så jenter velger realfag? Det er et uutforsket område i etaten i dag, sier en engasjert topp 50 Tech-kvinne.

Chandini er bosatt på Askøy utenfor Bergen. Hun er gift med Frode Merkesvik som også jobber i samme fagfeltet i forsvarssektoren, og har to barn.  Hun er veldig glad i å trene, og er en ivrig bootcamper på Askøy og i tillegg en «trolljeger». Å være en Trolljeger handler om å pushe sine egne grenser, utvide komfortsonen, og gjøre det du aldri før hadde trodd var mulig. Trolljegerprøven er Norges råeste terrenghinderløp,

– Uten en arbeidsgiver som legger arbeidsforholdene til rette, hadde ikke dette fungert. Man kan ikke legge begrensning geografisk for medarbeideren, og fleksibiliteten og tekniske løsninger gjør at dette fungerer veldig bra med Forsvarsmateriell som arbeidsgiver, avslutter Chandini.

Fakta om kåringen 

Det er Abelia, NHO-foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter, og ODA-Nettverk, Nordens ledende nettverk for mangfold i tech, som står bak kåringen. Formålet er å øke andelen kvinner som brenner for og jobber med teknologi. En rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at Norge kommer til å trenge 40 000 med ikt-utdanning innen 2030.

– Det brede spekteret av yrker, bransjer og sektorer forteller at listen representerer noe mer enn et tiltrengt mangfold i en mannsdominert bransje. Teknologi er nemlig sektorovergripende og selve nøkkelen for at vi skal lykkes med omstillingen av Norge, sier juryleder og adm.dir. i Abelia Øystein Søreide.

Listen Norges 50 fremste tech-kvinner skal være med å fremme rollemodeller som inspirerer andre til å velge teknologi som yrkesretning.

– Selv om listen viser til flere dyktige personer som setter tydelige avtrykk gjennom jobben de gjør, har vi for få kvinnelige teknologer i Norge. Vi trenger rollemodeller som viser vei for andre, og det er nettopp dem vi feirer i dag, sier Søreide.

Juryen legger vekt på: 

  • teknologiforståelse 
  • konkrete bidrag og prestasjoner 
  • motivasjon/innsats for mangfold og inkludering i teknologi

Her er Norges 50 fremste tech-kvinner – ODA-Nettverk (odanettverk.no)

Continue Reading